Cooperare moldo-germană în domeniul ştiinţei socio-lingvistice

Publicat on iulie 10, 2012 în Evenimente

Cooperare moldo-germană în domeniul ştiinţei socio-lingvistice

CHIŞINĂU, 10 iulie 2012 – În contextul cooperării ştiinţifice interuniversitare, la nivel internaţional, în Academia Militară „Alexandru cel Bun”, se află într-o vizită de lucru un grup de cercetători ştiinţifici de la Institutul de Lingvistică Romanică şi Literatură de la Universitatea Johann Wolfgang Goethe, din oraşul Frankfurt pe Main, Germania, în următoarea componenţă: prof. Dr. Jürgen Erfurt, Dr. Vasile Dumbravă şi drd. Anne Weirich.

În cadrul întîlnirii cu reprezentaţii Academiei Militare, prorectorul pentru activitatea ştiinţifică, locotenent-colonelul (r), dr. Igor Sofronescu a menţionat faptul că „instituţia noastră salută orice formă de colaborare cu centrele ştiinţifice şi universităţile cu tradiţie, precum este Universitatea Johann Wolfgang Goethe din Germania, deoarece evoluţia ştiinţei militare şi a învăţămîntului militar naţional este necesar să se realizeze pe principii corecte venite dintr-o tradiţie academică”.

Activitatea oaspeţilor germani s-a desfăşurat în mai multe ateliere de lucru, în cadrul cărora au avut loc întîlniri şi discuţii atît cu profesorii Centrului Lingvistic, precum şi cercetătorii ştiinţifici din Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. Pe parcursul şedinţelor de lucru au fost abordate noţiuni de monolingvism şi multilingvism în contextul statului naţional şi instituţiilor de stat, pentru a putea înţelege cauzele unor schimbări şi procese legate de practica şi competenţele lingvistice.

Discuţiile au vizat încercarea de a înţelege dimensiunea lingvistică transnaţională, adică rolul limbilor (engleza, franceza, germana şi alte limbi) în contextul cooperărilor internaţionale.