Revista Militară, Nr.1-2, 2009

Publicat on august 5, 2012 în Revista Militară

Revista Militară, Nr.1-2, 2009

SUMAR

locotenent-colonel Ghenadie TABAC
PROCEDEELE DE SUPRAVIEŢUIRE A CERCETAŞULUI

colonel (r) Valeriu DELIGHIOZ
RĂZBOIUL ELECTRONIC ÎN ACŢIUNILE MILITARE CONTEMPORANE

colonel (r), conferenţiar universitar, doctor Gheorghe MEREUŢĂ
CONCEPTUL DE CAPACITATE MILITARĂ. POTENŢIALUL MILITAR. DIMENSIUNILE CANTITATIVE
ALE CAPACITĂŢII MILITARE A UNUI STAT. DIMENSIUNILE CALITATIVE. DIMENSIUNILE
POTENŢIALULUI DESTINAT APĂRĂRII

locotenent-colonel Iurie GÂRNEŢ
INFLUENŢA MEDIULUI GEOGRAFIC ASUPRA ACŢIUNILOR MILITARE

sergent-major Grigore BALAN
SIMULATORUL DE ANTRENAMENT ŞI VERIFICARE LA TRAGEREA ŞI CONDUCEREA FOCULUI
DE ARTILERIE

dr., conferenţiar universitar IM FA Silvia DULSCHI; dr., conferenţiar ULIM Ion DULSCHI
CÎTEVA CONSIDERAŢII NOI PRIVIND APARIŢIA ŞI ACTIVITATEA ANARHIŞTILOR
ÎN BASARABIA

doctor în istorie, conferenţiar universitar IM FA Silvia DULSCHI
TEROAREA NEAGRĂ ÎN BASARABIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

locotenent-colonel Sergiu ŞARAMET
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FOLOSIREA SISTEMELOR UAV

doctorand Sergiu MICU
ROLUL ŞI LOCUL PROFESIEI DE MILITAR ÎN MEDIUL STUDIOS

doctor în ştiinţe Iurie NICA, Victor COJOCARU, Dumitru BOTNARI
ALGORITMI ŞI METODE DE PRELUCRARE DIGITALĂ A SEMNALELOR
UTILIZATE ÎN RADIOLOCAŢIE

A. PENIN
POWER CONVERTERS WITH NATURAL LIMITATION OF SHORT-CIRCUIT OVERLOADS

S. BARANOV, I. SEMENŢOV, V. USENCO, S. ZAVRAJNÎI
ACOPERIRI RADIOABSORBANTE ÎN BAZĂ DE MICROFIRE TURNATE

В. УСЕНКО, В. КАНЦЕР
АНАЛИЗ ПУТЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА АРМЕЙСКИХ ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ

KANTSER V.G.; SIDORENKO A.S.; ZASAVITSKY E.A.
BOLOMETER FOR RECEPTION OF INFRA-RED RADIATION IN A WIDE DYNAMIC RANGE

M.I. BAZALEEV, B.B. BANDURYAN, V.F. KLEPIKOV, V.V. LYTVYNENKO, V.E. NOVIKOV,
K.G. KANTSER, E.A. ZASAVITSKY, A.S. SIDORENKO, C.M. MANOLACHE
INFRARED DETECTORS FOR SOFETY-CONTROL OF POSOFFICE MESAGES

locotenent-colonel A. LEŞCU
ACŢIUNILE MILITARE DE PE FRONTUL DE VEST ŞI IMPLICAREA MILITARILOR MOLDOVENI

maior Alexandru MIRON
DINAMICA PARAMETRILOR EFORTULUI FIZIC ÎN PLANUL ANUAL DE PREGĂTIRE
LA PROBELE DE SEMIFOND, GRUPA NIVEL AVANSAT

полковник (в отставке) Вячеслав САМАРДАК
ЭВОЛЮЦИЯ «БОГА ВОЙНЫ»

полковник (в отставке) Вячеслав САМАРДАК
ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА. ТАКТИКА – ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ

căpitan I. BABĂRĂ
UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE–ÎNVĂŢARE

Descarcă, pdf-4,41MB