Moldova îşi doreşte un viitor luminos după 2015

Publicat on februarie 25, 2013 în Evenimente

Moldova îşi doreşte un viitor luminos după 2015

Chişinău, 23 februarie 2013 – Pe data de 22 februarie curent, comandantul (rector) al Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, colonelul Mihail Bucliş, a participat la Sesiunea de consultări naţionale privind agenda de dezvoltare a ţării POST-2015, desfăşurată în  săla de conferinţe ,,Piano”, a hotelului JAZZ, din capitală.

Prezenta activitate a fost organizată de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, organizaţie non-guvernamentală specializată în cercetarea politicilor economice şi sociale, fiind susţinută de ONU, în cadrul proiectului ,,Viitorul pe care ţi-l doreşte Moldova”.

Potrivit colonelului Mihail Bucliş, la sesiune au fost invitate personalităţi din mediul academic, care au avut posibilitatea de discuta cum ar trebui să fie Moldova după anul 2015.

În cadul intrevederii, participanţii au accentuat problemele stringente cu care se confruntă societatea noastră în prezent şi ce ar trebui să întreprindă oamenii din Republica Moldova, pentru îmbunătăţirea situaţiei social-politice, economice, demografice, etc.

Este de menţionat faptul, că participanţii au acentuat că un rol deosebit la etapa actuală îl are şi dezvoltarea sectorului de securitate al Republicii Moldova, iar prin transparenţa reformei şi proceselor din ultimul timp, armata rămîne în topul încrederii al populaţiei.