Seminar ştiinţific în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale

Publicat on februarie 1, 2013 în Evenimente

Seminar ştiinţific în domeniul tehnologiilor informaţionale  şi comunicaţionale

Chişinău, 01 februarie 2013 – Profesorii informaticieni ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la seminarul ştiinţific aplicativ cu genericul „Eficienţa utilizării tehnologiilor informaţionale comunicaţionale în procesul didactic”, organizat pe data de 31 ianuarie 2013, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Potrivit prorectorului Universitatăţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, dr. conf. Alexandra Barbăneagră,  în cadrul seminarului ştiinţific au fost abordate un şir de aspecte ce ţin de softul educaţional ca fiind componentă indispensabilă a procesului de instruire asistat de calculator, utilizarea laboratoarelor virtuale în procesul de instruire şi instrumentele on-line utilizate în educaţie. Aceste subiecte, fiind contemporane vor facilita munca profesorului în instruirea şi educarea generaţiilor de elevi şi studenţi la capitolul tehnologiilor informaţionale.

Un moment inedit a constituit şi implementarea de software (softuri libere) educaţionale în studierea limbii române şi paradigmele constructiviste în învăţarea limbii engleze asistată de calculator.

La seminar s-au întrunit profesori de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia Militară „Alexandru cel Bun” şi profesori ai liceelor din Chişinău şi din ţară.