Întrevedere bilaterală la Academia Militară

Publicat on aprilie 26, 2013 în Evenimente

Întrevedere bilaterală la Academia Militară

CHIŞINĂU, 26 aprilie 2013 – La 26 aprilie, curent, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost vizitată de către locţiitorul pentru Resurse al Şefului Statului Major General al Ministerului Apărării Naţionale al României, contraamiralul Niculae Vâlsan. Înaltul oaspete a avut o întrevedere de lucru cu reprezentaţii administraţiei instituţiei militare.

In cadrul vizitei, comandantul (rectorul) Academiei Militare, colonelul Mihail Bucliş, le-a oferit celor prezenţi o succintă prezentare a obiectivelor şi misiunilor de bază ale instituţiei şi, în acelaşi timp, a prezentat retrospectiva activităţilor şi acţiunilor de colaborare şi cooperare externă în planul de modernizare şi reorganizare a instituţiei în ajustarea la standarde internaţionale.

Potrivit grupului de lucru, conducerea academiei a depus eforturi maxime pentru pregătirea personalului militar competent şi promovarea profesiei de militar în societatea civilă. Formarea continuă a personalului militar permite un schimb de operabilitate continuă la nivel de ministere de resort.

Comandantul (rector) a mulţumit părţii române pentru asistenţa acordată Academiei Militare în implementarea unor proiecte în domeniul dezvoltării studiilor militare dar şi instruirea militarilor moldoveni în instituţiile de învăţămînt din România.