Conferinţă ştiinţifică internaţională

Publicat on mai 29, 2013 în Evenimente

Conferinţă ştiinţifică internaţională

CHIŞINĂU, 29 mai 2013 – Pe data de 29 mai curent, în sala de conferinţe a Ministerului Apărării, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a organizat şi desfăşurat conferinţa ştiinţifică internaţională: „Republica Moldova în condiţiile arhitecturii de securitate internaţională. ONU – eforturi comune pentru pace”.

Manifestarea ştiinţifică a fost realizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Pacificatorului Organizaţiei Naţiunilor Unite, eveniment de o importanţă semnificativă pentru Armata Naţională a Republicii Moldova, în calitatea ţării noastre de membru ONU. În cadrul conferinţei au susţinut comunicări ataşaţi militari acreditaţi în Republica Moldova, experţi militari, cercetători ştiinţifici ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.

Potrivit afirmaţiilor generalului de brigadă Igor Cutie, locţiitorul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale – directorul Marelui Stat Major: „activitatea de astăzi se înscrie în încercările de abordare a unei problematici ce vizează direct particularităţile privind securitatea naţională, asigurarea securizării domeniilor, elementelor statului sub toate aspectele, fapt ce asigură şi garantează, indirect, securitatea internaţională”.

Promovarea şi aplicarea teoriilor, cercetărilor ştiinţifice orientate spre consolidarea securităţii naţionale a statului, după părerea unor referenţi, pot fi realizate doar printr-un efort comun al experţilor în domeniu, al cadrului ştiinţific din ţară şi printr-un înalt grad de cooperabilitate la nivel naţional şi internaţional.