Admiterea la studii de masterat pentru militari

Publicat on iulie 30, 2013 în Evenimente

Admiterea la studii de masterat pentru militari

CHIŞINĂU, 30 iulie 2013 – În perioada 29-30 iulie curent, la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, a fost organizată sesiunea de admitere la studii superioare de masterat pentru militari.

Potrivit locţiitorului comandantului Academiei Militare pentru învăţămînt (prorector), colonel Iurie Gîrneţ, programul de master „Securitate şi Apărare” este destinat militarilor care în virtutea funcţiilor ocupate, sunt antrenaţi în procesul de aplicare a mecanismului de asigurare  a securităţii şi apărării statului.

La concursul de admitere la ciclul II, studii superioare de masterat, din acest an, au participat militarii Armatei Naţionale, care optează pentru o înaltă calificare în domeniile securităţii şi apărării statului.

Pentru admiterea la studii de masterat, candidaţii au susţinut un şir de probe de verificare a cunoştinţelor. Acestea au inclus testul de profil, verificarea competenţelor lingvistice şi de utilizare a calculatorului, cît şi un test la pregătirea fizică.

Concursul de admitere la studii de masterat pentru persoanele din mediul civil, în bază de contract  (cu plată), se va desfăşura în perioada 01-20 august curent.

Programul de studii superioare de masterat în „Securitate şi apărare”, în Academia Militară „Alexandru cel Bun”, va începe la 01 septembrie 2013, iar perioada de studii va constitui 18 luni (învăţămînt la zi).

La finele studiilor, absolvenţii cursului, vor deveni masteri în domeniul de profesionalizare „Securitate şi apărare”.