Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a obţinut acreditarea ştiinţifică

Publicat on decembrie 20, 2013 în Evenimente

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a obţinut acreditarea ştiinţifică

     Pe data de 20 decembrie anul curent, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost acreditată ştiinţific la profilul de cercetare – ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE – REPERE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA. În conformitate cu punctajul obţinut, instituţiei i s-a acordat categoria „C”.

   Potrivit prorectorului pentru activitate ştiinţifică, dr. Igor Sofronescu: „După acreditarea ştiinţifică a instituţiei, activitatea ulterioară a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” presupune o amplă reorganizare a procesului de cercetare ştiinţifică, care va aduce academiei, dar şi Armatei Naţionale, în general, mai multe beneficii şi oportunităţi, cum ar fi: posibilitatea candidării la proiecte de cercetare, finanţate de la buget, dar şi oportunitatea încadrării în proiecte/programe de cercetare iniţiate la nivel internaţional etc.”.

   Acest fapt a fost precedat de un alt eveniment important – acreditarea publicaţiei ştiinţifice a instituţiei. La 28 noiembrie 2013, Consiliul Suprem pentru Ştiință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei a recunoscut „Revista Militară (Studii de securitate și apărare)” drept publicație științifică, categoria „C”, la trei profiluri (domenii științifice): a) Ştiinţe militare şi de securitate naţională; b) Ştiinţe politice și c) Istorie. Publicația științifică este prima și singura revistă în domeniul științelor militare și de securitate națională din Republica Moldova.

   Atât acreditarea ştiinţifică a instituţiei, cât şi acreditarea publicaţiei ştiinţifice „Revista Militară”  reprezintă realizări remarcabile pentru dezvoltarea ştiinţei militare în contextul susţinerii academice a învăţământului superior militar naţional.