34 de militari au absolvit Cursul pentru lideri inferiori

Publicat on mai 16, 2014 în Evenimente

34 de militari au absolvit Cursul pentru lideri inferiori

CHIŞINĂU, 16 mai 2014 – 34 de militari ai Armatei Naţionale au devenit deţinătorii Certificatelor de absolvire a Cursului de pregătire a liderilor inferiori, nivelul I, desfăşurat în cadrul Secţiei de pregătire a sergenţilor şi subofiţerilor din Centrul de perfecţionare continuă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, în timpul unei ceremonii organizate pe data de 16 mai 2014.

Festivitatea de absolvire a fost organizată la Brigada 3 infanterie motorizată, sediul permanent al Secţiei de pregătire a sergenţilor şi subofiţerilor, din oraşul Cahul.

Prezent la eveniment, locţiitorul comandantului (rector) al Academiei Militare pentru învăţămînt (prorector) colonelul Iurie Gîrneţ, a menţionat importanţa şi necesitatea instruirii permanente a militarilor de nivelul liderilor inferiori, personal care asigură o bună funcţionare a sistemului militar din cadrul unităţilor şi subdiviziunilor Ministerului Apărării.

Potrivit şefului secţiei pregătire sergenţi şi subofiţeri (l.d.p. Cahul) din Centrul de perfecţionare continuă, căpitanul Sergiu Slavioglo, cursul a fost organizat în perioada 24 martie-16 aprilie 2014. Militarii care au participat la curs, au fost pregătiţi pentru executarea activităţilor de serviciul, la funcţiile de camandant de grupă şi locţiitor comandant pluton, în marile unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale.