CRUNT 2014

Publicat on septembrie 25, 2014 în Evenimente

CRUNT 2014

CHIȘINĂU, 25 septembrie 2014 – Locotenentul major Ion Robu, şeful serviciului Învăţămînt Avansat Distribuit la Distanţă şi locotenentul Dorina Orlov, asistent (instructor) Învăţămînt Avansat Distribuit la Distanţă din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate  „Alexandru cel Bun”, au participat la conferința CRUNT 2014 cu genericul „Bunele Practici de instruire online”, organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada 24-27 septembrie curent.

Potrivit locotenentul major Ion Robu, şeful serviciului Învăţămînt Avansat Distribuit la Distanţă, în Academia Militară studiile la distanţă au fost implimentate în anul 2010, odată cu lasarea  platformei online ILIAS.

În cadrul conferinţei a fost prezentat  simulatorul  Unity3D, de dezvoltare a ecosistemelor 2D şi 3D, cu perspectiva pe viitor de a fi implimentat în procesul de educare/ formare a militarilor din cadrul  Armatei Naţionale.

Potrivit organizatorilor, conferința are drept obiectiv schimbul de experiență a cadrelor didactice, implicate în instruirea tinerei generații de studenți, care practică tehnologiile informaționale și comunicaționale din învățămînt superior universitar.

Totodată, au fost discutate teme din cadrul Celor mai bune practici și studii de caz de învățămînt E-Learning.

În cadrul acestui compartiment participanții au avut posibilitatea de a cunoaște la ce etapă s-a dezvoltat E-Learning în Academia Militară a Forțelor Armate  „Alexandru cel Bun” și Universitatea de Stat   „Alecu Russo” din Bălți, prezent și viitor.