Abordări ştiinţifice ale securităţii naţionale şi regionale

Publicat on decembrie 29, 2014 în Evenimente

Abordări ştiinţifice ale securităţii naţionale şi regionale

CHIŞINĂU, 29 decembrie 2014 – La Facultatea Ştiinţe militare a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost organizată şi desfăşurată pe data de 29 decembrie curent, conferinţa ştiinţifică cu genericul „Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională” cu participarea cadrelor didactice.

Potrivit decanului interimar al facultăţii Ştiinţe militare, colonel Iurie Malearciuc, conferinţa ştiinţifică „Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională” a avut drept obiectiv analiza evoluţiei în timp a ştiinţei militare şi, totodată, abordarea conceptuală a domeniului în contextul provocărilor actuale la securitatea şi apărarea naţională.

În cadrul conferinţei ştiinţifice au fost discutate subiecte care se referă la dezvoltarea artei militare, geografiei militare, domeniilor de cercetare ştiinţifică a Academiei Militare.