Absolvenți ai cursurilor lingvstice

Publicat on iulie 17, 2015 în Evenimente

Absolvenți ai cursurilor lingvstice

CHIŞINĂU, 17 iunie 2015 – Comandantul (rector) al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, colonelul Mihail Bucliş a înmînat, astăzi, certficatele, absolvenţilor cursurilor de studiere a limbilor străine din cadrul Centrului lingvistic al Academiei Militare, în timpul unei ceremonii.

Colonelul Mihail Bucliș a felicitat absolvenţii cu menţiunea că instruirea lingvistică este parte integrantă a procesului de formare şi dezvoltare a carierei personalului militar.

Potrivit şefului interimar al Centrului lingvistic, locotenentul major Oxana Palii, cursurile de studiere a limbilor engleză, şi germană au durata de 20 săptămîni şi se axează pe dezvoltarea performanţelor lingvistice la cele patru deprinderi (citit, ascultat, vorbit, scris) cu evaluarea la final de curs, în conformitate cu criteriile STANAG 6001, utilizîndu-se testul STANAG bi-nivel 1-2 şi 2-3.

Aceeaşi sursă a subliniat că cei 20 de absolvenți au finalizat cursurile intensive de bază dintre care 11 persoane, au absolvit cursul de studiere a limbii engleze, iar 9, cursul de studiere a limbii germane.

Pînă în prezent, la Centrul lingvistic al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au fost instruiţi circa 1073 militari în domeniul limbilor străine (engleză, germană, franceză) accent fiind pus pe limba engleză.