Vizită de familiarizare în Academia Militară

Publicat on august 11, 2015 în Evenimente

Vizită de familiarizare în Academia Militară

CHIŞINĂU, 11 august 2015 – Șeful biroului de cooperare bilaterală de pe lîngă ambasada SUA în Republica Moldova, maiorul Brian KENNEALY, a vizitat Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Vizita a avut drept scop familiarizarea cu infrastructura şi activităţile curente ale instituţiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt, precum şi cu evoluţia în timp a instituţiei militare.

De asemenea, maiorul Brian KENNEALY a vizitat catedrele, sălile de studii şi subdiviziunile instituţiei militare.

În timpul discuţiilor au fost punctate principalele domenii, care sunt prioritare dezvoltării ulterioare a învăţămîntului în Academia Militară, care se axează pe planificarea studiilor militare la toate cele trei cicluri de studii: ciclul I, licenţă, ciclul II, master şi ciclul III, doctorat.