Arta militară studiată de către studenţii militari de la experţi străini

Publicat on septembrie 22, 2015 în Evenimente

Arta militară studiată de către studenţii militari de la experţi străini

CHIŞINĂU, 22 septembrie 2015 – În perioada 22- 23 septembrie curent, reprezentanţii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din România au efectuat o vizită de asistenţă în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Potrivit comandantului (rector) al Academiei Militare, colonelul Iurie Bruma, respectiva vizită se încadrează în contextul susţinerii implementării obiectivului de modernizare şi dezvoltare a Academiei Militare şi racordarea la standardele universităţilor de profil din străinătate.

Scopul vizitei experţilor internaţionali în instituţia de învăţămînt, a conferenţiarului universitar, doctorul, colonelul Marian Stancu şi a conferenţiarului universitar, doctorul, colonelul Costinel Niţu, face parte din Planul activităţilor ce vor fi desfăşurate în cooperare cu experţii NATO, în vederea modernizării educaţionale şi dezvoltării domeniului ştiiţific în Academia Militară a Forţelor Armate cu tangenţă de asistenţă profesorală şi pedagogică.

Potrivit locţiitorului conadantului pentru învăţămînt (prorector) colonelul Gheorghe Ţurcanu, experţii vor desfăşura şedinţe cu studenţii militari de la ciclul I (studii superioare de licenţă) şi ciclul II (studii superioare de masterat) la disciplina „Elemente de artă militară”.