Absolvirea cursului intensiv de limbă engleză

Publicat on octombrie 30, 2015 în Evenimente

Absolvirea cursului intensiv de limbă engleză

CHIŞINĂU, 30 octombrie 2015 – Un grup de militari ai Armatei Naţionale au absolvit cu succes Cursul de studiere a limbii engleze, organizat de Centrul Lingvistic al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Prezent la eveniment, locţiitorul comandantului pentru învăţămînt (prorector) colonel Gheorghe Ţurcanu a menţionat că studierea limbilor străine este parte componentă a procesului de instruire şi perfecţionare a militarilor, iar cei care posedă limbi străine au posibilitatea de a opta pentru cursuri de perfecţionare în străinătate.

La rîndul său, reprezentantul Direcţiei Management Resurse Umane a Ministerului Apărării, locotenent-colonelul Andrei Pascal a subliniat că limba engleză este foarte importantă din punct de vedere al comunicării, cunoaşterea căreia este o necesitate în multe sectoare şi domenii de activitate. Este o limbă operaţională şi de facto – devine din ce în ce mai importantă la nivelul Forţelor Armate, datorită atît numărului sporit de operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii, cît şi activităţilor de parteneriat.

Potrivit şefului Centrului Lingvistic, locotenent-colonelul Ludmila Ianovici-Pascal, în premieră, pentru Armata Naţională, Centru Lingvistic în bază testării efectuate la început de curs, a identificat şi repartizat omogen grupele de studiere a limbii engleze. În acest context, a fost formată o grupă „upper-intermediate” (zece militari) de studiere a limbii engleze cu durata de 10 săptămîni (06 august – 30 octombrie curent). Aceştea au beneficiat de diverse metode inovative de predare a limbii străine cît şi de programul Guest Speaker, oferit de Ambasada SUA.

Este de menţionat faptul că actualmente circa 1200 de militari ai Armatei Naţionale şi angajaţi civili au beneficiat de diverse cursuri lingvistice, organizate de Centru Lingvistic al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.