Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost reprezentată la Forumul Mondial al Democraţiei

Publicat on noiembrie 23, 2015 în Evenimente

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”  a fost reprezentată la Forumul Mondial al Democraţiei

CHIŞINĂU, 23 noiembrie 2015 – În perioada 18 – 20 noiembrie curent, asistentul universitar din cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Petru Iarmaliuc, a participat în cadrul delegaţiei Republicii Moldova, reprezentînd comunitatea academică locală. Evenimentul este desfăşurat în contextul Forumului Mondial al Democraţiei, care are loc anual la Strasbourg, Franţa, în cadrul Asambleei Consiliului Europei.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor Forumului, Petru Iarmaliuc a avut luări de cuvînt, în care a abordat aspecte legate de culturalizarea maselor ca factor decident în contextul modificărilor social-politice calitative, precum şi vis-a-vis de valorile autentice ale spaţiului post-sovietice.

Intervenţiile reprezentantului Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, au fost înalt apreciate atît de către colegii din alte state, cît şi de însăşi Directorul Şcolii de Studii Est Europene, Aleksandr Dabravolski, care a specificat în luarea sa de cuvînt, aspectele cheie abordate de Petru Iarmaliuc.

Totodată, s-au discutat şi subiecte legate de libertatea individului în corelaţie cu asigurarea securităţii statului, respectiv s-a dat prioritate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ca valori supreme ale societăţii.

Ulterior s-au stabilit relaţii de colaborare între participanţii de la Forum, acesta fiind una din cele mai bune metode de promovare a democraţiei şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Este în premieră, cînd Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost reprezentată la Forumul Mondial al Democraţiei.