Absolvenţi ai cursului de limbă germană

Publicat on ianuarie 21, 2016 în Evenimente

Absolvenţi ai cursului  de limbă germană

CHIŞINĂU, 21 ianuarie 2016 – Un grup de opt militari şi civili din cadrul Armatei Naţionale, participanţi ai Cursului intensiv de bază de studiere a limbii germane au primit, astăzi, 21 ianuarie curent, diplomele de absolvire. Cursul a fost desfăşurat în cadrul Centrului Lingvistic al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

În timpul ceremoniei, locţiitorul comandantului pentru învăţămînt (prorector), colonelul Gheorghe Ţurcanu a înmînat absolvenţilor certificatele menţionînd că:  „Instruirea lingvistică, ca parte integrantă a procesului de formare şi dezvoltare a carierei personalului în armata naţională oferă oportunităţi reale de a participa la cursuri de perfecţionare peste hotare”.

Potrivit şefului intermar al Centrului Lingvistic, locotenent major Oxana Palii, participanţii la curs au fost supuşi evaluării finale privind determinarea competenţelor şi profilului lingvistic standardizat în Centrul Lingvistic al Academiei Militare  „Alexandru cel Bun”. Durata perioadei de instruire la cursul menţionat fiind de 20 de săptămîni, avînd drept obiectiv principal dezvoltarea performanţelor lingvistice la cele patru deprinderi (citit, ascultat, vorbit, scris) cu evaluarea la final de curs în conformitate cu criteriile STANAG 6001.

„Procesul de testare al candidaţilor a fost monitorizat  de către  locotenent-colonelul Marc ASCUI – ataşat al apărării al Republicii Federale Germania în Republica Moldova şi asistenta dumnealui Annemarie BRUCKLER”, a subliniat locotenentul major Oxana Palii.

De menţionat că pînă în prezent circa 110 militari au fost instruiţi în cadrul  Centrului Lingvistic al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.