Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale „Probleme actuale ale securităţii naţionale”

Publicat on ianuarie 18, 2016 în Evenimente

Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale „Probleme actuale ale securităţii naţionale”

CHIŞINĂU, 18 ianuarie 2016 – În incinta Centrului de Cultură şi Istorie Militară, a avut loc ceremonia de deschidere oficială a Cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale, cu genericul „Probleme actuale ale securităţii naţionale” (curs de nivel politico-militar), organizat și desfășurat de către Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, susţinuți de parteneri interni şi externi.

Cursul este destinat demnitarilor, funcţionarilor publici de conducere (inclusiv cu statut special) şi reprezentanţilor societăţii civile, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior civil sau militar, care ocupă sau tind, în perspectivă, să ocupe funcţii publice de conducere, responsabile de elaborarea politicilor de dezvoltare şi care direct sau tangenţial se preocupă de domeniile de securitate şi apărare ale statului.

Potrivit locotenent-colonelului (r), dr. conf. univ. Igor SOFRONESCU, prorector pentru activitate științifică: „avînd în vedere  perspectiva integrării europene a Republicii Moldova, la nivel de conținut, cursul în cauză reprezintă abordări teoretice, cît şi practice ale actualei problematici de securitate naţională şi internaţională, un fapt binevenit și util în permanență instituțiilor statului”.

Cursul sus-menționat se află la a III-a ediție de realizare.