Analiza postacţiune a procesului de studii în Academia Militară

Publicat on iunie 17, 2016 în Evenimente

Analiza postacţiune a procesului de studii în Academia Militară

CHIŞINĂU, 17 iunie 2016 – În conformitate cu Planul de activitate al Programului de Consolidare a Instruirii în domeniul Apărării (DEEP) pentru anul 2016, în perioada 13 – 18 iunie 2016, în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost organizată vizita de asistenţă a experţilor NATO.

Potrivit locţiitorului comandantului pentru învăţămînt (prorector), colonel Gherghe Ţurcanu, scopul vizitei a fost axat pe desfăşurarea bilanţului asistenţei NATO a procesului de studii pentru anul universitar 2015-2016 şi asistenţa experţilor NATO a procesului de studii la ciclul III studii superioare de masterat.

Totodată, a fost desfăşurat bilanţul asistenţei NATO a procesului de studii pentru anul unirtversitar 2015-2016. La această activitate au participat conducătorii Programului de Consolidare a Instruirii în domeniul Apărării (DEEP) pentru Republica Moldova, în cadrul căreia a fost analizată, postacţiune, activitatea desfăşurată în anul universitar 2015-2016 şi stabilirea obiectivelor pentru anul universitar 2016-2017.

„Activităţile menţionate se încadrează în prevederile obiectivului IPAP 2.3.3 „Modernizarea învăţămîntului militar şi racordarea lui la standardele occidentale, Dezvoltarea Academiei Militare cu suportul Programului de Consolidare a Instruirii în domeniul Apărării (DEEP)”, a subliniat colonelul Gheorghe Ţurcanu.

De asemenea, vizita experţilor a fost motivată şi de necesitatea susţinerii proiectelor de cercetare pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul 2015, precum şi stabilirea etapelor ulterioare de activitate în cadrul Şcolii doctorale.