Studenţii anului I de studii la prima lecţie practică de tragere

Publicat on august 24, 2016 în Evenimente

Studenţii anului I de studii la prima lecţie practică de tragere

CHIŞINĂU, 24 august 2016 -Tinerii admişi la studii în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au finisat cursul de integrare a tînărului student, desfăşurat în perioada 01 august − 24 august, cu lecţii practice de tragere din armamentul uşor de infanterie, la Baza militară de instruire a Armatei Naţionale.

Potrivit căpitanului Stanislav Carp, comandant companie de învăţămînt a Academiei Militare, cursul s-a finalizat cu trageri de luptă din pistolul-mitralieră AKM, la distanţa de 100 metri. Majoritatea studenţilor au fost apreciaţi cu cele mai înalte calificative „bine” şi „foarte bine”.  „Performanţele înregistrate în timpul lecţiilor practice, demonstrează că studenţii au însuşit corect partea teoretică şi au executat tragerile impecabil”, a declarat căpitanul Stanislav Carp.

Cursul de integrare are drept obiectiv familiarizarea studenţilor cu specificul artei militare şi verificarea stării moral-psihologice de adaptare la cerinţele mediului militar. La orele de studii tinerii au studiat un complex de disciplini militare: tactica generale, instrucţia tragerii, regulamente militare, instrucţia de front, pregătirea de geniu, pregătirea medico-militară, pregătirea social-statală.

În anul de studii 2016-2017, în Academia Militară au fost admişi 69 de tineri, dintre care 10 fete. Tinerii vor studia la cele trei specialităţi: infanterie,  artilerie şi transmisiuni.

Durata studiilor în Academia Militară este de patru ani, iar studenţii înmatriculaţi se află la întreţinerea deplină a statului: cazarea, hrana şi echipamentul militar sînt gratuite.

Pe data de 09 septembrie curent studenţii anului I vor depune Jurămîntul militar începînd cu orele 9.00. Festivitatea se v-a desfăşura pe platoul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.