CATEDRA MILITARĂ – OFIŢERI ŞI SERGENŢI ÎN REZERVĂ

Publicat on septembrie 13, 2016 în Avize

CATEDRA MILITARĂ –  OFIŢERI ŞI SERGENŢI ÎN REZERVĂ

CATEDRA MILITARĂ

OFIŢERI ŞI SERGENŢI ÎN REZERVĂ

La Catedra Pregătirea Cadrelor în Rezervă a Academiei Militare „Alexandru cel Bun”,  continuă înscrierea la cursurile de ofiţeri şi sergenţi.

Începutul studiilor:  19-30 septembrie  2016.

La catedră se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova – studenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior şi absolvenţii acestora, care nu au depăşit vîrsta de 32 ani. La finele studiilor absolvenţilor li se acordă gradul militar „locotenent în rezervă” şi „sergent inferior în rezervă”.

Dreptul pentru pregătirea ofiţerilor în rezervă îl deţine numai Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Perioada de studii: septembrie 2016 – ianuarie 2017- (locotenent)

Taxa de studii- 3700 lei

Nomenclatorul documentelor pentru dosar la cursuri de ofiţeri în rezervă:

1. Contract depus pe numele rectorului Academiei Militare (se îndeplineşte la catedră).

2. Două fotografii 3×4.

3. Certificatul de student sau copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior universitar.

4.  Copia livretului militar.

5.  Copia adeverinţei de naştere.

6.  Curriculum vitae.

7.  Copia buletinului de identitate.

Perioada de studii: septembrie – decembrie 2016 (Sergent inferior)

Taxa de studii – 2000 lei

Nomenclatorul documentelor pentru dosar la cursuri de sergenţi în rezervă:

1. Cererea depusă pe numele rectorului Academiei Militare (se îndeplineşte la catedră).

2. Două fotografii 3×4.

3. Certificatul de student sau copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior universitar.

4. Copia adeverinţei de recrut, cu menţiunea că sunt luaţi la evidenţa militară în organele administrativ-militare de la  locul de studii.

5.  Certificatul medical despre starea sănătăţii. (organizat în Centru Consultativ Diagnostic al ).

6.  Copia buletinului de identitate.

Adresa Academiei Militare:

mun. Chişinău, str. Haltei, 23 (lîngă Gara Feroviară).

Relaţii suplimentare la tel: (022) 54-10-27.