Vizită de lucru în Academia Militară

Publicat on octombrie 27, 2016 în Evenimente

Vizită de lucru în Academia Militară

CHIŞINĂU, 27 octombrie 2016 – profesorul, Antoniu MARTIN, doctor în istorie, expert în domeniul totalitarismului, construcției europene și democrației, reprezentant al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din oraşul Arad, România a efectuat o vizită de lucru în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Expertul român a avut întrevederi cu reprezentanţii conducerii Academiei Militare, unde au fost discutate subiecte ce ţin de instruirea calitativă a studenţilor şi masteranzilor instituţiei militare. Comandantul (rector) al Academiei Militare, colonelul Sergiu PLOP a reiterat că întîlnirile cu studenţii militari şi masteranzii instituţiei sunt productive, oferind posibilitate militarilor de a cunoaşte şi studia disciplinele în domeniul „Totalitarismului, construcției europene și democrației”. „Vizita de asistenţă a avut loc în conformitate cu Acordul de colaborare la nivel instituţional, dintre Academia Militară „Alexandru cel Bun” şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România, care cuprinde noi colaborări în cadrul programului ERASMUS – de mobilitate a cadrelor didactice şi studenţilor din universităţile semnatare”, a subliniat colonelul Sergiu Plop.

Potrivit șefului catedrei științe umanistice și limbi moderne al Facultăţii Admnistrație Publică, maiorului Valeriu BULAT, doctorul în istorie, Antoniu MARTIN a ţinut un curs de lecţii în domeniul „Relațiilor internaționale”, studenţilor ciclului I de studii licenţă şi masteranzilor Academiei Militare.

În timpul vizitei, expertul a discutat cu profesorii academiei unde au fost punctate unele repere de îmbunătăţire şi modernizare a metodelor şi tehnicilor de predare, racordate la standardele internaţionale.