Absolvenţi ai cursului de iniţiere în apărare antiaeriană

Publicat on noiembrie 18, 2016 în Evenimente

Absolvenţi ai cursului de iniţiere în apărare antiaeriană

CHIŞINĂU, 18 noiembrie 2016 – Un grup de militari ai Armatei Naţionale au primit diplomele de absolvire a Cursului de iniţiere în apărare antiaeriană, organizat şi desfăsurat în perioada 07 – 18 noiembrie curent la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Potrivit locţiitorului comandantului pentru învăţămînt (prorector), colonelul Gheorghe Ţurcanu, cursul a fost absolvit de 15 militari prin contract şi este destinat militarilor care activează în domeniul antiaerian şi permite acestora să-şi perfecţioneze cunoştinţele pentru activitatea de serviciu.

Potrivit lectorului catedrei Artă militară, colonel (r) Igor Zavalski, coordonator al cursului, scopul instruirii este axat pe specializarea ofiţerilor la funcţii antiaeriene dar nu au avut pregătire anterioară de aparare antiaeriană. Militarii au studiat rolul şi structura subunităţilor antiaeriene, acţiunile comandanţilor în organizarea ripostei antiaeriene în diverse situaţii.

Este de menţionat că participanţii cursului au avut şedinţe teoretice, ulterior fiind evaluaţi prin intermediul examenului final de verificare a cunoştinţelor.