AVIZ: Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Publicat on noiembrie 17, 2016 în Avize

AVIZ: Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

AVIZ

AVIZ: Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Programul de desfăşurare a concursului

Activitatea

Perioada

Responsabil

Perioada deplină a concursului.

15.11.2016 – 20.12.2016

Locţiitor comandant academie pentru activitate ştiinţifică (prorector)

Examinarea documentelor candidaţilor.

19.12.2016

Comisia de concurs

Aducerea la cunoştinţă a deciziei privind admiterea (refuzul) pentru participare la concurs.

19.12.2016

Şef secţie personal

Întocmirea raportului şi prezentarea acestuia Senatului Academiei Militare.

20.12.2016

Comisia de concurs

Şedinţa Senatului Academiei Militare.

20.12.2016

Comisia de concurs

Aducerea la cunoştinţă a rezultatelor concursului.

26.12.16

Şef secţie personal


Posturile ştiinţifice vacante

Secţia

Funcţiile

CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE

Secţie cercetări ştiinţifice de securitate

 • şef secţie (cercetător ştiinţific coordonator) – 1, (doctor habilitat sau doctor în ştiinţe);
 • cercetător ştiinţific superior – 1, (doctor în ştiinţe);
 • cercetător ştiinţific – 1, (doctor în ştiinţe sau specialist în domeniu).

Secţie proiecte colaborare şi publicaţii

 • cercetător ştiinţific superior – 1, (doctor în ştiinţe);
 • cercetător ştiinţific – 1, (doctor în ştiinţe sau specialist în domeniu).

 

Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

 • Cererea de participare;
 • Fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie;
 • Extras din carnetul de muncă;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;
 • Copia atestatului de conferenţiar cercetător/conferenţiar/profesor universitar;
 • Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani şi monografiile în original;
 • Curriculum vitae.

Termenul de prezentare a dosarelor – o lună de la publicarea prezentului aviz.

 Dosarele vor fi prezentate la adresa:

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”,

mun. Chişinău, str. Haltei 23, secţia personal.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 54-51-63, 54-90-73 

Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în AMFA