A demarat Cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale

Publicat on ianuarie 16, 2017 în Evenimente

A demarat Cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale

CHIŞINĂU, 16 ianuarie 2017 – În incinta Centrului de Cultură şi Istorie Militară, a avut loc ceremonia de deschidere oficială a Cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

Prezent la eveniment, Secretarul de Stat al Ministerului Apărării, Aurel Fondos a declarat că, acest curs reprezintă o bună temelie pentru dezvoltarea şi tranformarea abordărilor  ştiinţifice ale securităţii naţionale. De asemenea Dumnealui a ţinut să felicite cei 31 de audienţi ai cursului postuniversitar.

Comandantul (rector) al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, colonelul Sergiu Plop, prezent la ceremonie a subliniat că prezentul curs cuprinde abordări teoretice şi practice ale actualei problematici de securitate naţională şi regională.

Cursul este destinat demnitarilor, funcţionarilor publici de conducere (inclusiv cu statut special) şi reprezentanţilor societăţii civile, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior civil sau militar, care ocupă sau tind, în perspectivă, să ocupe funcţii publice de conducere, responsabile de elaborarea politicilor de dezvoltare şi care direct sau tangenţial se preocupă de domeniile de securitate şi apărare ale statului.

Este de menţionat faptul că acest curs este organizat şi desfăşurat de către Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, susţinuţi de parteneri interni şi externi şi se află la cea de a 4 ediţie.