Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”

Publicat on mai 18, 2017 în Evenimente

Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”

CHIŞINĂU, 18 mai 2017 –  În perioada 17-19 mai, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” desfăşoară la Centrul de Cultură şi Istorie Militară a Armatei Naţionale, Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”.

Prezent la eveniment, viceministrul Apărării, Gheorghe Galbura, a specificat că manifestarea ştiinţifică internaţională a devenit deja o tradiţie binevenită şi aşteptată, organizată anual de către Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) al instituţiei, menționând că particularităţile sistemului regional de securitate trebuie privite prin prisma complementarităţii conceptelor de securitate şi apărare, care sunt două noţiuni indisolubil legate, aflate într-o relaţie indivizibilă.

În cadrul întrunirii ştiinţifice internaţionale, Gheorghe Bălan, Viceprim-ministru pentru Reintegrare, a transmis participanţilor un mesaj de salut, menţionînd importanţa organizării manifestării ştiinţifice internaţionale pe tematica securităţii şi apărării naţionale. În acelaşi context, referindu-se la situaţia actuală a mediului regional de securitate, Vicepremierul a subliniat necesitatea implementării unei reforme considerabile în domeniul apărării şi securităţii naţionale, ţinînd cont de noul context al mediului de securitate regională, deoarece o armată reformată va asigura stabilitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova.

De asemenea, Steve Young, Şef-adjunct al Misiunii OSCE în Republica Moldova, în cadrul şedinţei de inaugurare, a subliniat importanţa organizării unei manifestări dedicate abordării problemelor de securitate şi apărare într-un context ştiinţific, academic.

Potrivit comandantului (rector) interimar al Academiei Militare a Forţelor Armate, colonel Gheorghe Ţurcanu, promovarea şi aplicarea cercetărilor ştiinţifice ce ţin de asigurarea securităţii şi apărării naţionale pot fi realizate doar printr-un efort comun şi printr-un înalt grad de cooperabilitate între instituţiile de cercetare din ţară şi de peste hotare.

La conferinţa sus-menţionată au participat reprezentanţi ai mediului academic şi ştiinţific din Republica Moldova, România, Ucraina, Germania, Bulgaria şi Ungaria, iar principalele subiecte ce sunt abordate în cadrul conferinţei vizează: cercetări strategice interdisciplinare de apărare şi securitate în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova, impactul crizei din Ucraina asupra securităţii Republicii Moldova, pericolul separatismului la frontiera estică a uniunii Europene cât şi alte teme de interes ș.a.

Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe” este organizată anual de către Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.