Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe

Publicat on mai 16, 2018 în Avize

Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe

Pe data de 17 mai 2018, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” organizează conferinţa internaţională cu genericul: „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”. Începutul activităţii: orele 9.30 în sala de conferinţe a Ministerului Apărării. Adresa: şoseaua Hîncesti, 84

CONDUCĂTORUL CONFERINȚEI

Igor SOFRONESCU, locotenent-colonel (r), dr., conf. univ., prorector, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Veaceslav PERJU, dr. hab., academician, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Vasile ROMAN, general-maior (r), dr., conf. univ., Universitatea „Apollonia’’, Iași, România

Oleg KRAVCIUK, colonel, dr., Academia Militară, Odesa, Ucraina

Stan ANTON, colonel (r), dr., Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, România

Victor JUC, dr. hab., prof. cercet., Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Republica Moldova

Eugen STRĂUȚIU, dr., prof. univ., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România

Constantin MANOLACHE, colonel (r), dr. hab., conf. univ., Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” — Institut, Republica Moldova

Ion SÎRBU, dr. hab., prof. univ., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Vitalie CIOBANU, colonel (r), dr., Centrul de Cultură și Istorie Militară, Ministerul Apărării, Republica Moldova

Alexandru CAUIA, dr., conf. univ., Universitatea Liberă Internațională din Moldova

COMITETUL ORGANIZATORIC

Sergiu PLOP, colonel, Comandant (rector), Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Gheorghe ȚURCANU, colonel, prorector, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Anatolie BUCUCI, colonel, prorector, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Marin BUTUC, maior, dr., conf. cercet., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Aurelian LAVRIC, dr., conf. univ., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Ruslana GROSU, dr., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Republica Moldova

Aliona DANILIUC, dr., conf. cercet., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Ion XENOFONTOV, dr., Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” — Institut, Republica Moldova

Elena M—RZAC, Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova

Detalii