Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” . Programul de desfăşurare a concursului

Publicat on aprilie 26, 2019 în Avize

AVIZ

Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Programul de desfăşurare a concursului

 

Activitatea Perioada Responsabil
Perioada deplină a concursului. 24.04.2019 – 31.05.2019 Prorector (lucru  ştiinţific)

locotenent-colonel (r), dr.  Igor SOFRONESCU

Depunerea documentelor candidaţilor 24.04.2019 – 24.05.2019      Secţie personal
Examinarea documentelor candidaţilor. 27.05.2019 Comisia de concurs
Aducerea la cunoştinţă a deciziei privind admiterea (refuzul) pentru participare la concurs. 28.05.2019 Şef secţie personal
Întocmirea raportului şi prezentarea acestuia Senatului Academiei Militare. 29.05.2019 Comisia de concurs
Şedinţa Senatului Academiei Militare. 30.05.2019 Comisia de concurs
Aducerea la cunoştinţă  rezultatelor concursului. 31.05.2019 Şef secţie personal

 

 

Posturile ştiinţifice vacante

 

Funcţia Cerinţele funcţiei
Cercetător ştiinţific secţie cercetări ştiinţifice de securitate, Centrul de studii strategice de apărare şi securitate 1 (studii superioare ciclu I licenţă şi ciclu II masterat, vechime de muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 3 ani şi  rezultate ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice de specialitate)

 

Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

 

  • Cererea de participare la concurs;
  • Fişa personală de evidenţă a cadrelor cu o fotografie;
  • Extras din carnetul de muncă;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copiile diplomelor de studii superioare;
  • Lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
  • Curriculum Vitae.

 

Dosarele vor fi prezentate la adresa: Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, mun. Chişinău, str. Haltei 23, secţia personal.

Termenul de prezentare a dosarelor – o lună de la publicarea prezentului aviz

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 022822718, 022822704