Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Publicat on noiembrie 6, 2019 în Avize, Evenimente

Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Funcţii propuse la concurs:

Funcţia Cerinţele funcţiei
Şef secţie Cercetări ştiinţifice de securitate, Centrul de studii strategice de apărare şi securitate Titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării şi inovării de cel puţin 5 ani, să prezinte publicaţii de valoare în revistele ştiinţifice naţionale şi internaţionale de specialitate.
Cercetător ştiinţific superior, secţie Cercetări ştiinţifice de securitate, Centrul de studii strategice de apărare şi securitate Titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării şi inovării de cel puţin 3 ani, să prezinte publicaţii în revistele ştiinţifice naţionale şi internaţionale de specialitate.

PROGRAMUL

de desfăşurare a concursului de ocupare

a funcţiilor/posturilor ştiinţifice vacante

Activitatea Perioada Responsabil
Perioada deplină a concursului. 06.11.2019 – 24.12.2019 Şef CSSAS colonel (r) dr. Vitalie CIOBANU
Perioada de depunere a documentelor de către candidaţii  06.11.2019 ­ 2.12.2019 Secţie personal
Examinarea documentelor candidaţilor. 03.12.2019 ­ 04.12.2019 Comisia de concurs
Aducerea la cunoştinţă a deciziei privind admiterea (refuzul) pentru participare la concurs. 05.12.2019 Şef secţie personal
Întocmirea raportului şi prezentarea acestuia Senatului Academiei Militare. 09.12.2019 ­ 10.12.2019 Comisia de concurs
Şedinţa Senatului Academiei Militare. 19.12.2019 Comisia de concurs
Aducerea la cunoştinţă a rezultatelor concursului. 24.12.2019 Şef secţie personal

Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

  • Cererea de participare;
  • Fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie;
  • Extras din carnetul de muncă;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;
  • Copia atestatului de conferenţiar cercetător/conferenţiar/profesor universitar;
  • Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani şi monografiile în original;
  • Curriculum vitae.

Dosarele vor fi prezentate la adresa: Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, mun. Chişinău, str. Haltei 23, secţia personal.

Termenul de prezentare a dosarelor – 06.11.2019 ­ 02.12.2019.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 022-82-27-18; 022 82-27-19.