Sesiunea de examene a studenţilor Academiei Militare

Publicat on ianuarie 10, 2020 în Evenimente

Sesiunea de examene a studenţilor Academiei Militare

Studenţii la ciclul I studii superioare de licenţă şi studenţii la ciclul II studii de master ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” sunt în plină sesiune de examene.

Potrivit prorectorului (pentru învăţământ), colonelul Gheorghe Turcanu, studenţii militari în cadrul sesiunii curente sunt evaluaţi la toate disciplinele studiate în semestrul întâi de studii, în conformitate cu planurile de învăţământ. Evaluarea studenţilor reprezintă o treaptă importantă pentru a fi promovaţi în semestrul doi de studii, cu acumularea numărului de credite obligatorii pentru calificare, precum şi verificarea obiectivă a competenţelor practice şi teoretice acumulate în timpul studiilor la Academia Militară.

Academia Militară pregăteşte cadre militare pentru corpul de ofiţeri a Armatei Naţionale la ciclul I studii de licenţă, ciclul II studii de master şi ciclul III studii de doctorat . La finele studiilor, absolvenţii devin ofiţeri licenţiaţi în militărie, ciclul II, master în ştiinţe militare şi ciclul III, doctorat în artă militară, securitate şi apărare.