MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Publicat on iunie 7, 2022 în Publicaţii ştiinţifice

MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Grosu, Ruslana. Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaţionale : Suport de curs / Ruslana Grosu ;  Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, Facultatea Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice și Limbi Moderne. – Chișinău : Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, 2022. – 152 p. : fig. Referinţe bibliogr. la sfârșitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-3220-9-6. 327.5(075.8) G 88h

Suport de curs.pdf

Caiet de seminar.pdf