Regulamentul de admitere

Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar (în continuare — regulament), este elaborat în corespundere cu prevederile Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245-XVdin 18 iulie 2002, Legii cu privire la statutul militarilor nr.162-XIVdin 22 iunie 2005,  Regulamentului cu privire la activitatea administrativ-militară aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31.01.2001, Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23.07.2003, altor acte normative în domeniu.

Regulamentul stabileşte modalitatea şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor de recrutare, selectare şi admitere a candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar din ţară, subordonate Ministerului Apărării, precum şi alte activităţi specifice admiterii în instituţiile respective.