Sedinte practice la Baza Militară de Instruire Bulboaca

Posted on May 7, 2012 in Evenimente

Sedinte practice la Baza Militară de Instruire Bulboaca

CHIŞINĂU, 07 mai 2012 – Studenţii anului III de studii ai Academiei Militare “Alexandru cel Bun”, aflaţi la Baza Militară de Instruire Bulboaca, desfăşoară şedinţe practice în perioada 07 – 14 mai curent la disciplinele de specialitate.

Potrivit locotenent-colonelului Gheorghe Ţurcanu, locţiitor interimar comandant pentru învăţămînt (prorector), studenţii vor desfăşura ore practice pentru fiecare disciplină studiată şi vor executa trageri de luptă în condiţii reale de cîmp. În acelaşi timp, tinerii îşi perfecţionează cunoştinţele teoretice prin aplicarea lor în practică. Toate şedinţele au loc în conformitate cu planul de studii al instituţiei militare. La finalul şedinţelor practice tinerii sunt apreciaţi cu note.

La revenire de la Baza Militară de Instruire Bulboaca tinerii vor susţine sesiunea de vară. În baza calificativelor obţinute la finele anului de studii studenţii sunt promovaţi în anul următor de studii, – a menţionat locotenent-colonelul Gheorghe Ţurcanu.

no images were found