Colaborare în domeniul Învăţămîntului ADL

Posted on September 27, 2012 in Evenimente

Colaborare în domeniul Învăţămîntului ADL

Chişinău, 27 septembrie 2012 – În Academia Militară „Alexandru cel Bun” a fost desfăşurată o întrunire cu reprezentanţii Institutului Naţional de Justiţie.

Întîlnirea a vizat familiarizarea oaspeţilor cu perspectivele Învăţămîntului Avansat Distribuit la Distanţă (ADL) şi succesele obţinute de Academia Militară în acest domeniu de activitate şi afirmarea pe plan naţional şi internaţional.

Şeful Centrului perfecţionare continuă, maiorul Ion Ţinevschi, în deschiderea şedinţei a subliniat că Academia Militară este gata spre o colaborare cu institutul în domeniul ADL şi este dispusă să asiste Institutul Naţional de Justiţie cu  implementarea învăţămîntului la distanţă prin împărtăşirea experienţei academiei.

În cadrul şedinţei, locotenentul major Ion Robu, şeful interimar al serviciului învăţămînt avansat distribuit la distanţă, a prezentat şedinţa cu tema  “Sistemul E-learning – o nouă evoluţie în sistemul educaţional” unde a prezentat generalităţi ce vizează ADL-ul şi avantajele acestuia, menţionînd eficacitatea economică faţă de studiile tradiţionale, cît şi problemele care pot surveni în rezultatul dezvoltării acestuia.

La rîndul său, Anastasia Pascari, directorul Institutului Naţional de Justiţie, a mulţumit organizatorilor academiei pentru întrevedere, cu speranţa de a semna un acord de colaborare ulterioară, care va permite un schimb de experienţă didactică în domeniul ADL şi la nivel de curricule.

De menţionat că întrevederea dintre cele două instituţii de învăţămînt va pune bazele unei colaborări fructuoase la nivel instituţional.