Un nou an de studii − un nou început pentru studenţii Academiei Militare

Posted on September 4, 2012 in Evenimente

Un nou an de studii − un nou început pentru studenţii Academiei Militare

Comandantul (rector) al Academiei Militare, colonel Mihail Bucliş, a felicitat efectivul prezent şi a remarcat potenţialul didactico-ştiinţific al instituţiei, orientat spre un învăţămînt modern prin aportul cadrelor didactice de înaltă calificare şi al studenţilor ghidaţi pe linie de cercetare şi cooperare ştiinţifică naţională şi internaţională.

„Felicit întreg efectivul de militari şi angajaţi civili, studenţii cu ocazia noului an de studii. Am convingerea că veţi depune efort maxim pentru a obţine rezultate înalte la studii, veţi deprinde competenţele şi aptitudinile necesare în domeniul artei militare”, a specificat colonelul Mihail Bucliş.

În  anul curent la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au fost admişi 100 de tineri, care vor studia în cadrul a trei specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni. În instituţia de învăţământ superior militar au fost înmatriculate, în premieră şi fete, 9 la număr.

Durata studiilor de licenţă în Academia Militară este de patru ani, iar studenţii se află la întreţinerea deplină a statului: cazarea, hrana şi echipamentul militar sînt gratuite.