Mesajul de felicitare al comandantului (rector) Academiei Militare, colonel Mihail Bucliş, cu ocazia sărbătorii „Zilei profesorului”

Posted on October 5, 2012 in Evenimente

Mesajul de felicitare al comandantului (rector) Academiei Militare, colonel Mihail Bucliş, cu ocazia sărbătorii „Zilei profesorului”

Stimaţi profesori,

Cu această deosebită ocazie Vă adresăm cele mai sincere felicitări şi urări de bine, sănătate şi prosperitate vouă, tuturor celor care contribuiţi la cel mai de preţ lucru în orice societate: educaţia şi instruirea viitoarelor generaţii!

Sublima misiune care Vă revine Dumneavoastră este de a cultiva şi educa numeroase generaţii de discipoli. Apreciem înalt munca şi devotamentul Dumneavoastră în instruirea tinerei generaţii de studenţi militari-viitori ofiţeri. Dumneavoastră sunteţi cei care, în mod esenţial, contribuiţi la dezvoltarea ţării, asigurînd transmiterea de cunoştinţe. Iar aceasta este ziua în care spunem un sincer MULŢUMESC unui profesor.

Domnilor profesori, Vă dorim multă inspiraţie, răbdare şi realizări profesionale în edificarea unei societăţi moderne şi prospere!