(Română) Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) organizează Conferința Științifică Internațională „Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări”, la 22-24 mai 2019 în Chișinău

Posted on May 7, 2019 in Anunţuri, Avize, Evenimente

(Română) Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) organizează Conferința Științifică Internațională „Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări”,  la 22-24 mai 2019 în Chișinău

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Centre of Strategic Studies of Defense and Security (CSSDS)

organizes the International Scientific Conference

„Security strategic environment: trends and challenges”

May 22-24, 2019, in Chisinau

 

The deadline for paper’s title and abstracts submission in English and Romanian (200 words) – April 15, 2019; for the full paper – May 15, 2019 (cssas@academy.army.md).

There is expected the participation of researchers from Republic of Moldova, Romania and Ukraine. No participation fees. Work languages: English, Romanian, and Russian.

 

Thematic area of the conference:

  1. THE REGIONAL SECURITY SYSTEM: RISKS, DANGERS, THREATS.
  2. THE MILITARY CAPABILITIES OF THE EASTERN EUROPEAN STATES IN THE NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS: CHALLENGES AND RESPONSES.

Organizators encourage the scientific papers in mentioned topic area that would reveal certain events and evolutions in the context of the following anniversaries: 25 years of the Partenership for Peace, 10 years of the Eastern Partnership, 5 years since the visa-free regime and the signing of the Association Agreement and the Free Trade Agreement, as well as the Presidency of the Council of the European Union currently held by Romania (January 2019).

 

Memo on the organizing institution

CSSDS is a subdivision of “Alexandru cel Bun” Military Academy of Armed Forces of the Republic of Moldova. The Center is a plenipotentiary scientific coordinator of the instruction and organization of scientific research of the Academy; thus, it is a subject of science and innovation in Republic of Moldova.

The scientific research of CSSDS includes some components of the applied and fundamental research:

– the applied research is a priority and consists of orientation and broadening of knowledge and its use in creating of new processes, products and services or their improvement;

– the fundamental research consists of an activity oriented towards the acquisition of new scientific knowledge, formulation and verification of new hypotheses and theories.        

  academy.army.md

 

 

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS)

organizează Conferința Științifică Internațională

„Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări”,

la 22-24 mai 2019 în Chișinău

 

Termenul limită pentru expedierea titlului comunicării și a rezumatelor în engleză și română (200 cuvinte) – 15 aprilie 2019, iar a textului comunicării – 15 mai 2019 (cssas@academy.army.md).

Se preconizează participarea unor cercetători din Republica Moldova, România și Ucraina. Nu este prevăzută taxă de participare. Limbile de lucru: engleza, româna, rusa. 

 

Aria tematică a conferinței:

  1. SISTEMUL REGIONAL DE SECURITATE: RISCURI, PERICOLE, AMENINȚĂRI.
  2. CAPABILITĂȚILE MILITARE ALE STATELOR DIN EUROPA DE EST ÎN NOILE CONDIȚII GEOPOLITICE: PROVOCĂRI ȘI RĂSPUNSURI.

 

Sunt încurajate comunicările științifice în aria tematică menționată să releve o serie de evenimente și evoluții în contextul următoarelor aniversări: 25 de ani ai Parteneriatului Pentru Pace, 10 ani ai Parteneriatului Estic, 5 ani de la liberalizarea regimului de vize și semnarea Acordului de Asociere și Acordului de liber schimb, precum și Președinția României la Consiliul Uniunii Europene (ianuarie 2019).

 

Notă privind instituția organizatoare

CSSAS este o subdiviziune a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a Republicii Moldova. Centrul este coordonator plenipotenţiar al activităţii instructiv-ştiinţifice şi de organizare a cercetărilor ştiinţifice propriu-zise din cadrul Academiei; astfel fiind subiect al sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

Cercetarea științifică a CSSAS include componentele de cercetare aplicată şi cercetare fundamentală:

– cercetarea aplicată este prioritară şi constă în orientarea şi lărgirea cunoştinţelor, precum şi în utilizarea acestora în crearea a noi procese, produse şi servicii sau îmbunătăţirea lor;

– cercetarea fundamentală constă în activitatea orientată spre dobândirea a noi cunoştinţe ştiinţifice, formularea şi verificarea unor noi ipoteze şi teorii.

manuscript_sample

THE REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS 2019

academy.army.md