(Română) AVIZ privind admiterea la Ciclul III, studii superioare de doctorat, perioada 16 septembrie-18 octombrie 2019

Posted on September 9, 2019 in Articole, Evenimente

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Școala Doctorală „Științe militare și de securitate” a Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” anunță concurs pentru înscrierea la ciclul III, studii superioare de doctorat, în conformitate cu următorul  program:

 

Activitatea Perioada de desfăşurare

 

Înscrierea candidaţilor cu depunerea dosarelor

 

16 septembrie – 01 octombrie 2019

 

Susţinerea probei de competenţă lingvistică (engleză sau franceză – în funcție de limba studiată )

 

02 octombrie – 04 octombrie 2019

 

Sustinerea probei de specialitate

 

07 octombrie – 11 octombrie 2019

 

Validarea rezultatelor concursului şi înscrierea doctoranzilor 14 octombrie – 18 octombrie 2019

 

 

 

Studiile în cadrul Școlii Doctorale „Științe militare și de securitate” se efectuează, cu frecvență redusă, la două specialități, precum:

– 581.01. Artă militară

– 582.01. Securitate şi apărare.

Cererile de înscriere pot fi depuse în perioada 16 septembrie – 01 octombrie 2019. Sunt prevăzute locuri la studii cu finanațare de la buget cât și contract. Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenţii cu diploma de studii superioare de Master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, în conformitate cu prevederile legislației.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte:

  • Cerere de înscriere la concursul de admitere;
  • Diplome de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, în original şi copii;
  • Lista şi copia lucrărilor ştiinţifice publicate (brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7 – 10 pagini) la tematica specialităţii alese;
  • Extras din procesul–verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;
  • Curriculum vitae;
  • Copia carnetului de muncă;
  • 3 fotografii 3×4;
  • Copia buletinului de identitate;

Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România) vor prezenta traducerea diplomei în limba română, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei.  

Selecţia candidatului la doctorat este realizată de către conducătorul de doctorat, care urmează să îndrume studentul-doctorand, în baza a două probe de concurs, desfășurate în perioada indicată. Probele de concurs presupun:

  1. Evaluarea competenţelor şi capacităţilor analitice şi de sinteză, capacitatea de gândire critică, originalitatea modului şi a abilităţilor de a formula o problemă relevantă pentru domeniul ştiinţific aplicat. Evaluarea se va realiza prin susţinerea unui referat ştiinţific de specialitate.
  2. Evaluarea competenţelor lingvistice pentru o limbă străină de circulaţie internaţională (de regulă, engleza sau franceza). Candidaţii care deţin un certificat ce indică cunoştinţe de nivel B2 sau alt certificat recunoscut internaţional (ex. Toefl) vor fi scutiţi de probă cu nota 10. În alt caz candidaţii vor fi evaluaţi la limba străină în condiţiile organizate de Școala Doctorală.

Pentru promovarea examenelor de admitere, media generală obținută e necesar să fie nu mai mică de 8 (opt).

Candidatul este înmatriculat în baza obținerii avizului favorabil al Consiliului Școlii Doctorale. Aspiranții selectați semnează un contract de studii de doctorat cu Academia Militară. Nu se percepe taxă se înscriere la concursul de admitere.

Metodologie admitere doctorat 2019