Conferință științifică cu participare internațională „Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia VII – 2022.

Posted on February 24, 2022 in Evenimente

Conferință științifică cu participare internațională „Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia VII – 2022.

Astăzi, 24 februarie 2022, în Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, în cadrul unei întruniri solemne, au fost inițiate lucrările Conferinței Științifice cu Participare Internațională „Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia VII – 2022.

Întrunirea științifică reprezintă un deosebit interes pentru comunitatea academică militară, dar și pentru instituțiile statului, preocupate de subiecte ale securității și apărării naționale, în contextul dinamicii mediului regional de securitate, care îşi regăsesc interesele în spectrul preocupărilor de apărare naţională.

În contextul abordărilor științifice universitare, desfășurarea manifestării în cauză reprezintă o contribuție la dezvoltarea procesului de cercetare, de reformare, modernizare și profesionalizare a instituției de apărare și constituie o platformă prolifică de discuții asupra subiectelor de importanță majoră pentru securitatea națională și învățământul militar, în special.