MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Posted on June 7, 2022 in Publicaţii ştiinţifice

MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Grosu, Ruslana. Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaţionale : Suport de curs / Ruslana Grosu ;  Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, Facultatea Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice și Limbi Moderne. – Chișinău : Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, 2022. – 152 p. : fig. Referinţe bibliogr. la sfârșitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-3220-9-6. 327.5(075.8) G 88h

Suport de curs.pdf

Caiet de seminar.pdf