În perioada 03 iulie – 28 iulie 2023, Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concurs de admitere la studii superioare de licenţă.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2023-2024, ciclul I, studii superioare de licenţă la specialităţile: Conducerea subunităţilor de infanterie – 35 de locuri;Conducerea subunităţilor de artilerie – 20 de locuri;Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică – 20 de locuri. Durata studiilor:3 ani, frecvenţa la zi, în limba de...

Read More

Concurs pentru completarea funcţiilor şi posturilor vacante ce ţin de activitatea didactică pentru anul de studii 2023-2024 în Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”

Academia Militară a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun” anunță concursul pentru completarea funcţiilor şi posturilor vacante ce ţin de activitatea didactică pentru anul de studii 2023-2024. Posturi vacante Programul de desfășurare a concursului Metodologie de desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor...

Read More

Conferința Științifică Internațională „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”organizează Conferința Științifică Internațională „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”, la 25 mai 2023, în Chișinău Aria tematică a evenimentul științific menționat se va regăsi în următoarele secțiuni: I.Sistemul regional de securitate: riscuri, pericole, amenințări; II.Capabilitățile militare ale statelor din...

Read More

Seminarul științific de profil ad-hoc, în vederea examinării tezei de doctor în științe militare, cu titlul: „Nivelul strategic al artei militare în contextul noilor cerințe ale luptei armate moderne”.

Școala Doctorală „Științe militare și de securitate națională” anunță întrunirea Seminarului științific de profil ad-hoc, în vederea examinării tezei de doctor în științe militare, cu titlul: „Nivelul strategic al artei militare în contextul noilor cerințe ale luptei armate moderne”. Candidat: Iurie GÎRNEȚ Conducător de doctorat: Gheorghe MEREUȚĂ, dr. în științe militare, conf....

Read More

ADMITERE Catedra Militară a Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

De aici descărcați cererea https://www.academy.army.md/studii/info/, completați în format electronic și o transmiteți pe email catedra.militara@army.md Înscrierea la următorul curs, februarie – mai 2023 (pentru soldați) și februarie –  iunie 2023 (ofițeri) ACTE NECESARE Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de pregătirea militară generală și cea de specialitate sunt necesare...

Read More

Conferința Științifică Internațională „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”

AVIZ Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”organizează Conferința Științifică Internațională„Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”, la 26 mai 2022, în ChișinăuAria tematică a evenimentului științific menționat este următoarea: – Cercetări strategice interdisciplinare de apărare și securitate în contextul securităţii naționale a Republicii Moldova;-...

Read More
Page 1 of 712345...Last »