Strategic studies and defence security center

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate este o subdiviziune a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Centrul este coordonator plenipotenţiar al activităţii instructiv-ştiinţifice şi de organizare a cercetărilor ştiinţifice propriu-zise din cadrul Academiei.

Centrul este subiect al sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

Direcţia strategică de cercetare a Academiei este dezvoltarea ştiinţei militare în contextul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova.

Cercetarea ştiinţifică include componentele de cercetare aplicată şi cercetare fundamentală.

Tematica de cercetare: cercetări strategice de apărare şi securitate interdisciplinare în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova.

În structura Centrului sunt următoarele secţii:

  • Secţie cercetări ştiinţifice de apărare,
  • Secţie cercetări ştiinţifice de securitate,
  • Secţie cercetări ştiinţifice de psihopedagogie militară.