Bibliotecă

Biblioteca universitară a academiei dispune de  sală de lectură dotată cu mijloace tehnice de calcul conectate la internet.Fondul de carte existent este de circa 50 000 exemplare. Literatura pusă la dispoziţia beneficiarilor este diversă: ediţii periodice, literatură de specilitate, numeroase acte normative. Colecţia de carte a  bibliotecii instituţiei este cu regularitate actualizată cu noi volume de ultimă apariţie. Literatura existentă este în limba română şi  în limbile de comunicare internaţională engleză, franceză, germană, rusă.

Vizitaţi: Biblioteca electronică a Academiei Militare