Conducerea subunităților de artilerie

Specialitatea Conducerea subunităților de artilerie (cod 1031.2) face parte din domeniul de formare profesională Științe militare (cod 1031), domeniul general de studiu Servicii ale securității (cod 103).

Studiile la specialitatea Conducerea subunităților de artilerie (cod 1031.1)  sunt numai cu frecvenţă la zi şi necesită acumularea a 180 de credite transferabile.

Domeniul de formare profesională Științe militare (cod 1031), şi programa de formare Conducerea subunităților de artilerie (cod 1031.2)  au fost identificate le nivel naţional ca necesar societăţii şi sunt aprobate prin Hotărîrea de guvern  Nr. 482 din 28.06.2017 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor
de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior” Publicată pe data de 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228 art Nr. 564.

Necesitatea domeniului de formare este confirmată prin proceduri de consultare a tuturor Ministerelor de Forţe şi prin faptul că practic toţi absolvenţii sunt angajaţi imediat după absolvire.

Pregătirea specialistului în arma „Artilerie” se desfăşoară conform cerinţelor ordinelor Ministrului Apărării al Republicii Moldova, indicaţiilor metodico — organizatorice, regulamentelor militare, regulamentelor de luptă, îndrumărilor, cursului de trageri şi planului de învățământ.

Activitatea profesională a specialistului în arma „Artilerie” se desfăşoară în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile achiziţionate pe parcursul anilor de studii, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea lui.

Absolventul la specialitatea Conducerea subunităților de artilerie (cod 1031.2) îşi va desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni din compunerea trupelor de uscat şi constituie arma de bază din compunerea Armatei Naţionale ale Republicii Moldova la diferite funcţii, începînd cu funcţia de comandant pluton de infanterie. Absolventul la fel poate să-şi desfăşoare activitatea profesională şi în alte sfere din compunerea trupelor de uscat Armatei Naţionale ale Republicii Moldova cît și alte ministere de forță din țară.

Plan de învîțămînt conducerea subunitaţilor de artilerie
Catalogul cursului la conducerea subunităților de artilerie