Scurtă ceremonie și urări de succese aduse studentei Andreea Bruma!

Publicat on august 20, 2020 în Evenimente

Scurtă ceremonie și urări de succese aduse studentei Andreea Bruma!

Studenta Andreea BRUMA din 17 august al anului curent este încadrată benevol în serviciul militar  şi detaşată pentru efectuarea studiilor în Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”  pentru anii de studii 2020-2023.
Rectorul (comandant) al Academiei Militare ,, Alexandru cel Bun”, colonel Gheorghe ȚURCANU a specificat, că învăţământul în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” asigură o pregătire completă şi complexă menită să formeze cadre militare pe domeniile deficitare ale Armatei Naționale.

Emoții copleșitoare s-au arătat în ochii studentei noastre în timpul depunerii Jurământului militar. De astăzi și-a asumat responsabilitatea de apărare a integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova.