Scientific publications

Scientific publications of scientific researches of the security and defence strategical studies centre of the Armed Forces Military Academy ”Alexandru cel Bun”

Monografie internaţională

XENOFONTOV, I. Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente. Red. şt. Constantin Manolache. Iaşi: Editura LUMEN, 2011, 549 p. ISBN 978-973-166-272-5.

Capitole în monografii naţionale

ANDRIEŞ-TABAC, S.; XENOFONTOV, I. Notă asupra ediţiei. In: Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Publică «Enciclopedia Moldovei»; Red. şt. Constantin Manolache; coord. şi red. şt.: Silviu Andrieş-Tabac; consiliul red.: Vasile Bahnaru, Alexei Colâbneac, Anatolie Eremia [et al.]. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, 636 p. ISBN 978-9975-4145-8-6.

COROPCEAN, I.; MANOLACHE, C. Securitatea naţională. In: Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Col. red.: Gh Duca (preş.). Ed. a 2-a. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, p.717-723. ISBN 978-9975-9520-4-0.

JUC Victor. Politica Externă. In: Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Col. red.: Gh Duca (preş.). Ed. a 2-a. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, p.706-715. ISBN 978-9975-9520-4-0.

MANOLACHE, C.; CIOBANU, V. Simbolurile Forţelor Armate. In: Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Publică «Enciclopedia Moldovei»; Red. şt. Constantin Manolache; coord. şi red. şt.: Silviu Andrieş-Tabac; consiliul red.: Vasile Bahnaru, Alexei Colâbneac, Anatolie Eremia [et al.]. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, 636 p. ISBN 978-9975-4145-8-6.

Capitole în monografii şi culegeri naţionale

XENOFONTOV, I. Afghanistanul în contextul geopolitic internaţional: dilemele existenţei. In: honorem Anatol Ţăranu: Studii de istorie contemporană a românilor / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Coord.: Nicolae Enciu, Chişinău: CEP USM, 2011, pp.284-292. ISBN 978-9975-71-164-7.

Articole în reviste naţionale

Categoria C

XENOFONTOV, I. Societatea postcernobâl. Akademos. Revistă de ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. Chişinău, 2011, nr. 2 (21),70-76. ISSN1857-0461

Publicaţii ştiinţifice în alte reviste

CEBOTARI, S. Strategii de securitate: delimitări conceptual. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.4-11. ISSN 1857-405x

CIOBANU, V.; OHLADCIUC, E. Conflictul transnistrean. Realitate şi perspective de soluţionare. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.12-18.ISSN 1857-405x

ALBU, N. Securitatea regională: dilemele Mării Negre. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.19-26.ISSN 1857-405x

Vitalie MARINUŢĂ, MANOLACHE C. Problematica relaţiilorcivil-militare în gândirea ştiinţifică mondială. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.33-39. ISSN 1857-405x

XENOFONTOV, I. The Soviet-Afghan war(1979–1989). Study of oral history. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.51-54. ISSN 1857-405x

XENOFONTOV, I.; Aramata Naţională a Republicii Moldova în apariţii editoriale. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.59-60.ISSN 1857-405x

Colaboratorii ştiinţifici ai Centrului sunt membri ai Colegiului de redacţie

  • Revista militară. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică a Academiei Militare „Alexandru cel Bun” (Chişinău, Republica Moldova).
  • Cohorta. Revista de istorie militară.
  • Romanian Journal for Multidimensional Education (Iaşi, România).
  • Postmodern Opening (Iaşi, România).

please, visit the Military Magazine

MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Posted by on June 7, 2022 in Publicaţii ştiinţifice | Comments Off on MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Grosu, Ruslana. Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaţionale : Suport de curs / Ruslana Grosu ;  Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, Facultatea Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice și Limbi Moderne. – Chișinău : Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, 2022. – 152 p. : fig. Referinţe bibliogr. la sfârșitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-3220-9-6. 327.5(075.8) G 88h Suport de curs.pdf Caiet de...

read more

Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.

Posted by on August 10, 2012 in Publicaţii ştiinţifice | Comments Off on Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.

Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.

XENOFONTOV, I. Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente. Red. şt. Constantin Manolache. Iaşi: Editura LUMEN, 2011, 549 p. ISBN 978-973-166-272-5. , PDF, 34,7Mb

read more