Plan de înmatriculare

 1. Cota-parte la admitere în învăţămîntul de zi se stabileşte, pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat — 100%.
 2. Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională şi formă de învăţămînt) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:
 • copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi de gradul I şi II;
 • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
 • tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen;
 • copiii militarilor prin contract decedaţi în urma schilodirii (rănirii, traumei, contuziei) în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar sau în urma invalidităţii în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar;
 • copiii romilor.

Ciclul I, studii superioare de licenţă:

 • Conducerea subunităţilor de infanterie -30 locuri;
 • Conducerea subunităţilor de artilerie – 22 locuri;
 • Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică – 23 locuri.

Ciclul II, studii superioare de master:

 • cu finanţare bugetară – 15 locuri,
 • cu taxă de studii – 20 locuri.