AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul Perfec’ionare Continuă şi Centrul Lingvistic.

Academia Militară dispune de bază tehnico-materială impunătoare cu laboratoare, clase de proiectare asistate de calculator, conexiune Internet. Studenţii sunt cazaţi în cămine. Instituţia are punct medical, cantină, baie pentru studenţii. Ţinînd cont de faptul că studentul modern îşi doreşte şi alte activităţi de ordin cultural, sportiv, distractiv, Academia Militară are o permanentă preocupare în ceea ce priveşte alternarea muncii intelectuale cu efortul fizic îmbinate cu participarea studenţilor la diverse activităţi extracurriculare. În acest scop Academia Militară şi-a dezvoltat o bază sportivă modernă pentru studenţii şi angajaţii săi: săli de forţă, sală de lupte, portic de gimnastica, pista cu obstacole, teren de volei, minifotbal, baschet, ce asigură realizarea unui proces didactic de calitate.

Academia Militară se modernizează continuu impunîndu-se cu noi standarde în procesul de educaţie şi cercetare, care pas cu pas se diseminează în procesul de pregătire a viitorilor ofiţeri. Putem afirma cu certitudine că, în cei 3 ani de studii la Academia Militară, tineretul studios se formează profesional şi civic la nivelul celor mai înalte cerinţe ale specialităţii militare. Absolvenţii Academiei Militare îndeplinesc cu succes serviciul militar în unităţile militare a Forţelor Armate şi contribuie esenţial la formarea noii generaţii de ofiţeri care se afirmă în rîndurile intelectualităţii Republicii Moldova.

Suntem convinşi că ve-ţi avea oportunitatea să ne vizitaţi catedrele, centrele de cercetare şi laboratoarele didactice ca sa vă convingeţi de particularităţile care ne deosebesc în peisajul universitar naţional.