Biroul Senatului

Biroul Senatului are următoarele competenţe:

  • aplică hotărârile Senatului;
  • asigură conducerea operativă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” pentru rezolvarea problemelor curente;
  • analizează propunerile parvenite din subdiviziuni referitor la recompensare sau sancţionare a efectivului de bază şi variabil şi emite hotărâri în acest sens;
  • convoacă Senatul şi aprobă documentele ce urmează să fie prezentate în şedinţele acestuia;
  • informează comunitatea academiei despre deciziile proprii şi ale Senatului. Deciziile Biroului Senatului se adoptă cu majoritate simplă.

Membrii Biroului Senatului

Gradul militar Numele, prenumele Funcţia deţinută Funcţia deţinută în Biroul Senatului
colonel Iurie

GÎRNEȚ

Rector (comandant)

Academia Militară

a Forţelor Armate

„Alexandru cel Bun”

Preşedintele Biroului Senatului
colonel Eugeniu

SCLIFOS

Prorector

(lucru administrativ)

Membru

al Biroului Senatului

colonel Gheorghe ȚURCANU Prorector

(pentru învățământ)

Membru

al Biroului Senatului

colonel (r) Igor

SOFRONESCU

Prorector

(lucru ştiinţific)

Membru

al Biroului Senatului

maior Larisa CEBAN Ofiţer principal interimar (relații cu publicul) Secretaral Biroului Senatului