Istoric

Istoricul creării Academiei Militare

La baza creării instituţiei militare a fost Liceul Militar „Alexandru cel Bun”, fiind creat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 495 din 29 iulie 1992.

La 1 septembrie 1993, Liceul Militar a fost reorganizat în Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”.

La 3 octombrie 1993 a avut loc ceremonia de înmînare a Drapelului de Luptă de către Preşedintele Republicii Moldova, şi depunerea Jurămîntului Militar de către prima promoție de studenți ai instituţiei, fapt ce a servit drept argument în decizia determinării zilei instituției militare de învățămînt „Alexandru cel Bun”, pe atunci Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”.

La data de 24 iunie 1995, pentru prima dată, în istoria Armatei Naţionale, absolvenţilor I-ei promoţii de ofiţeri li s-a conferit gradul militar „locotenent” şi specializarea „tehnician mecanic inferior”.

În anul 2002, Colegiul Militar a fost reorganizat în Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” cu durata de instruire de 4 ani, în cadrul căruia erau pregătiţi studenţi militari la cinci specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni, grăniceri şi carabinieri.

În anul 2010, prin Hotărîrea Guvernului nr. 980, în baza Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost creată Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Actualmente Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” instruieşte tineri la specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni.

Academia Militară desfăşoară activităţi de învăţămînt superior, organizate prin intermediul programelor de studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, precum şi alte forme de pregătire, perfecţionare şi specializare a militarilor.